ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่​ (15 ส.ค.)​ ​เวลา​14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก/ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ/ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ/ คุณอรัณย์ โตทวด ผจก.ฝ่ายปฎิบัติการ/ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมผู้บริหารฯ มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมอบผ่านนายอะฮ์มัด รุซดี (H.E.Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ