นายพรเพชร วิชัตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า ได้รับการแสดงเจตจำนงของสมาชิก สนช.จำนวน 36 คนในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ 3 ประเด็น ได้แก่

1. ความถูกต้องของผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย

2. วินิจฉัยว่ามีลักษณะเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่ และ

3. การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

นายพรเพชรกล่าวว่า แต่ปรากฏว่าขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่า สนช.พิจารณากฎหมายไม่รอบคอบและพยายามเสนอกฎหมายเพื่อให้กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่แค่เพียงกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวเท่านั้น อีกทั้งหากมีการดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นเสร็จสิ้นแล้วยังต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช. หรือวิป สนช.อีก ขณะนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กกต. 5 คนแล้ว การถอนหรือไม่ถอนร่างแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะเป็นเรื่องที่คณะผู้เสนอจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป

“ถ้าเขาไม่ถอน กระบวนการก็จะเดินหน้าต่อไปและเข้าสู่ที่ประชุมวิป สนช. ซึ่งวิป สนช.ในฐานะผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ อันเป็นธรรมเนียมการพิจารณาของสภา” นายพรเพชรกล่าว