นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หนึ่งในผู้ที่ร่วมลงชื่อแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า สมาชิก สนช.ที่ร่วมลงชื่อให้แก้ไขกฎหมายกกต.ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการ โดยเห็นตรงกันว่า หลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯ กกต.ชุดใหม่แล้ว เรื่องการเสนอแก้ไขกฎหมายลูกกกต.ก็น่าจะจบแล้ว ไม่ควรมีการเดินหน้าต่อ หลังจากนี้คงขึ้นอยู่กับวิธีการว่าจะถอนเรื่องอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับวิปสนช. เช่น เมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่วิปสนช.ก็ให้ตีตกไป

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า เหตุผลที่เห็นว่าสมควรถอยนั้นไม่ได้เป็นเพราะมีเสียงคัดค้านนับแสนจากเว็บไซต์ของรัฐสภาที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขกฎหมายกกต. เพราะคะแนนเหล่านั้นมาจากการจัดตั้ง วัดไม่ได้ แต่ประเมินจากเสียงของเพื่อนสนช.หลายคนที่ไม่เห็นด้วย ตลอดจนผู้ใหญ่และกระแสสังคมบางส่วนที่คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายยังไม่ทันได้บังคับใช้ เหตุใดจึงรีบแก้ไข

“เกรงว่าหากให้แก้ไขกฎหมายลูกกันง่ายๆ อาจเป็นช่องทางให้แก้กฎหมายลูกอื่นๆ ได้ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม การถอยครั้งนี้ไม่คิดว่าเสียหน้า เพราะเรารับฟังเสียงสังคม ถ้ารู้ว่าเดินหน้าแล้วสังคมไม่ตอบรับก็ไม่ควรทำ” นายกิตติศักดิ์ กล่าว