นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงระบบรัฐสวัสดิการ โดยระบุว่า “ผมมีโอกาสเข้าร่วมงานเสวนา เรื่องบัตรคนจน ในงานของสภาวิจัย แม้ตัวแทนจากแบงค์ชาติ และ พม. จะมีความเห็นต่างกันกับผมในสาระสำคัญ (ซึ่งเข้าใจได้ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบาย) แต่สิ่งสำคัญที่เห็นพ้องต้องกัน
1.นิยามคนจนในประเทศนี้วุ่นวายมากและยากที่จะหาข้อมูลที่เป็นวัตถุวิสัย ข้อมูลตัวเลขหน่วยงานภาครัฐยังไม่ตรงกันเลย แถมความจนก็มีความซับซ้อน จนทรัพย์สิน จนโอกาส จนศักดิ์ศรี ซึ่งต้องรับการช่วยเหลือ การนิยามความจนเพื่อช่วยเหลือยิ่งมากยิ่งงง ที่สำคัญคือเปลืองงบประมาณด้านการจัดการ

2.ควรปลดล็อคให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดสวัสดิการเองเลย เทศบาลไหนอยากขีดเส้นความยากจนเท่าไรทำเลย หากมีงบประมาณทำได้ พื้นที่ไหนอยากจัดถ้วนหน้าจัดเลย เพราะคนท้องถิ่นรู้ดีที่สุด ไม่ใช่เอาเส้นความจนจากรัฐส่วนกลางมาขีด แล้วท้องถิ่นวิ่งไปขอเงินจากรัฐตามเงื่อนไขอีก

3.ระบบพิสูจน์ความจน เป็นแค่ยาชา และเป็นเรื่องยากและซับซ้อนหากอยู่ๆจะเลิกให้สวัสดิการเพราะพวกเขาเริ่มรวยขึ้น ไม่มีใครยอมรับได้ เกิดการแกล้งจนได้ง่ายมาก ต้องเสียงบประมาณมาพิสูจน์ความจนอีก

ทางออกของเรื่องนี้สิ่งที่ผมเสนอคือ
1.ระบบถ้วนหน้า ที่จัดสวัสดิการ ‘พื้นฐาน’ แก่ทุกคนโดยไม่ต้องพิสูจน์
2.ไม่ต้องกังวลเรื่องคนรวยมาใช้สวัสดิการ เพราะมันก็เปรียบเหมือนการคืนภาษีให้เขา สิ่งที่สำคัญคือทำระบบสวัสดิการให้ดี ลดการลดหย่อนภาษี ทำภาษีอัตราก้าวหน้า คนรวยก็จะโอเคกับการอยู่ในระบบ และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
3. คนจนไม่เสพติดสวัสดิการ ไม่มีคนนอนอยู่บ้านเฉยๆ ระบบนี้สนับสนุน ‘ทุกคน’ โดยพื้นฐาน ให้คนจนพอมีชีวิตอยู่ได้ ให้คนเกือบจนพอลืมตาอ้าปาก ให้ชนชั้นกลางปลอดภัย และประกันอุบัติเหตุในชีวิตแม้กับคนรวยที่สุด (เช่น 70-80% ของเส้นความยากจน ปัจจุบันราวๆ 2600บาท/เดือน สำหรับเด็ก-คนชรา-คนว่างงาน คุณก็ต้องมีการวางแผนการเงิน-ทำงานอยู่ดี แต่บรรเทาเมื่อคุณล้มลง หรือเดินอยู่ หรือใกล้ล้ม โดยไม่ต้องพิสูจน์)

รัฐสวัสดิการจึงไม่ใช่การช่วยเหลือคนจน แต่คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เหมือนถนน น้ำ ไฟ ที่ต้องออกแบบให้คนรวย คนจน ชนชั้นกลางใช้ร่วมกัน ประเทศที่ผิดเพี้ยนคืออกแบบถนนเลนหนหนึ่งให้คนรวย อีกเลนให้คนจนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ระบบถ้วนหน้าจะเป็นการขจัดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนและตรงจุดที่สุด

น่าสนใจว่าทั้งแบ็งค์ชาติ และ พม. เห็นว่าระบบถ้วนหน้าดีกว่าการพิสูจน์ความจนแน่นอน ปัญหาคือเรื่องงบประมาณจัดการส่วนนี้ได้ก็ไม่มีปัญหา(ซึ่งน่าสนใจว่าผมเคยแสดงก่อนหน้าแล้วว่าเป็นไปได้”

https://www.facebook.com/sustarum.t/posts/2086541531370315