นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า เป็นไปตามกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกมา เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกร้องตามมาตรา 157 ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไข กกต. ก็ดำเนินการตามตารางเวลาของ กกต. ขณะเดียวกันยืนยันว่า ไม่มีการวางคนของเรา ไม่จำเป็นที่จะไปตั้งคนของเรา ส่วนจะมีผลกระทบต่อการตรวจสอบการทำงานหรือไม่

“ตรงนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ เพราะสนช.ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอแก้กฎหมาย ดังนั้น กกต.ชุดของตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ และไม่ได้ไปละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด ในช่วง 90 วัน ระหว่างรอ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศใช้ จะขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เพื่อให้อำนาจ กกต. ทำการแบ่งเขตการเลือกตั้งก่อน เพื่อพรรคการเมืองทำไพรมารีโหวตได้ เพราะถ้าไม่มีเขตเลือกตั้งที่แน่ชัดก็ยังไม่สามารถทำไพรมารีโหวตได้” นายศุภชัย กล่าว