นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า มีสมาชิก สนช. ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ที่จะเสนอร่างแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560  โดยสอบถามเหตุผลจากสมาชิก สนช.แล้ว เห็นว่าเป็นเพราะการดำเนินการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งของ กกต.ชุดปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำโดยการออกระเบียบของสำนักงาน กกต.ทำให้กระบวนการคัดเลือกไม่มีความแน่นอน จึงคิดว่า ควรบัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อให้เกิดความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย เมื่อ มีกกต.ชุดใหม่เข้ามาจนทำให้เกิดความสับสน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะรายชื่อที่คัดเลือกมาไม่ถูกใจ คสช. แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ให้ กกต.ชุดใหม่ดำเนินการ ส่วนตัวไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ซึ่งได้เตือนสมาชิกไปแล้วว่าให้คิดดีๆ เนื่องจาการแก้กฎหมายต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องดำเนินกระบวนการใน 2 ขั้นตอน คือ 1.การรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 และ 2.การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว

ทั้งนี้ ตามร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม ให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่จัดเลือกตั้ง และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง กรรมการที่จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องมีความหลากหลาย มีความเป็นอิสระ