กรมท่องเที่ยว พร้อมกำลังตำรวจท่องเที่ยวลุยปิด บริษัททัวร์นอมินีต่างชาติ 2 ราย

1945

คณะทำงาน ศปต. ลงพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 2 ราย

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และเจ้าหน้าที่กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เน้นย้ำให้กรมการท่องเที่ยว และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น tourism hub และเป็น destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปี 2568 ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ตรวจพบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว แต่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและสัดส่วนผู้ถือหุ้นทำให้ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรมการท่องเที่ยวจึงสั่งการให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลางออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้ง 2 รายโดยทันที

วันนี้ (3 เม.ย.67) ว. 13.00 น. กก.สส.บช.ทท. ขออนุญาตรายงานผลการปฎิบัติ พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจผกก.สส.บช.ทท. พ.ต.ท.เจษฎา ทองทา
รอง ผกก.สส.บช.ทท. พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ รักษา รอง ผกก.สส.บช.ทท.

สั่งการให้ พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ บุขุนทศ สว.กก.สส.บช.ทท.พร้อมกำลัง ผู้แทน บช.ทท. ออกตรวจร่วมตามแผนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพลาง ( NOMINEE ) ( ศปต.) 6 หน่วยงาน บูรณาการกำลังลงตรวจพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด โดยมี นาย บุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวฯ / ประธานคณะทำงานฯ ( ศปต.) เป็นผู้นำตรวจ ดังต่อไปนี้ บริษัทที่จดทะเบียน นำเที่ยวจากต่างประเทศ 2ราย

สรุปผลการปฏิบัติในการตรวจ กรมการท่องเที่ยวฯได้ เพิกถอนใบอนุญาต ตามคำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง ที่ 111 / 2567 เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้ง 2บริษัท เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวฯ, การดำเนินการขั้นตอนต่อไปคณะทำงานฯ ( ศปต.) จะได้รวบรวมเอกสารและหลักฐานทางทะเบียนฯ ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือประชาชนบุคคลทั่วไป หากพบการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจเข้าข่ายความผิดในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง ให้แจ้งข้อมูลมาที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง ศปต. โทร 0 2141 3119 หรือ 0 2141 3264 ในวันและเวลาราชการ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #บริษัททัวร์นอมินีต่างชาติ #กรมการท่องเที่ยว