มาฟัง สส.ปารเมศ พรรคก้าวไกล อภิปรายประเด็นทุนสีเทา

809

มาฟัง นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สส.พรรคก้าวไกล เขต 1 กรุงเทพมหนคร อภิปรายประเด็นทุนสีเทา

คลิ๊กฟังที่นี่…!!!

https://drive.parliament.go.th/s/N8rFLy5k3ymxqqF

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปรเมศ