ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Soical Expo2018” เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล โดย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวงให้การต้อนรับ จากนั้นนายกฯ กล่าวมอบแนวนโยบายนโยบายด้านสังคม และปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนงานงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0” ว่ารัฐบาลทำงานหนักมา 3-4 ปี กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเก่าให้ผ่านพ้นไปให้ได้ และต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการปฏิรูป เพราะเราจะเป็นประเทศไทย 4.0 ช่วยกันทำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหน้าเพื่อไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หายไปในรูปแบบประชารัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องสร้างคววามสมดุลของประเทศให้แก่คนทุกกลุ่ม สร้างความธรรม มีคุณธรรม มีจริยธรรม เร่งขจัดความเหลื่อมล้ำ มีจิตสำนึก เผื่อแผ่แบ่งปัน ตนอยากเห็นสังคมไทยมีความสุขประชาชนมีความรักความสามัคคีปรองดอง ทุกคนต้องมีความเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ วันนี้ปัญหาของประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบทุกวันโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีทั้งวิกฤตและโอกาส โดยเฉพาะภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ในอนาคตเราต้องมีแนวทางแก้ไขให้ได้ ทุกคนก็ต้องทำงานเชิงรุก ทำงานอย่างหนัก รวดเร็วในเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ ต้องประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง และต้องจริงใจในการมาร่วมพัฒนาบ้านเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เราจัดระเบียบสังคม จากที่ก่อนหน้ารัฐบาลนี้เข้ามามีปัญหาหลายประการ รัฐบาลแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานาน นโยบายด้านสังคมรัฐบาลเน้นลดความเหลื่อมล้ำ แต่หลายอย่างแก้ไปแล้วแต่ไม่รู้ช่องทาง ต้องเห็น เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ใช้วิธีออกมาร้องทุกข์ร้องเรียน ทั้งๆ ที่หลายอย่างแก้ไปแล้ว แต่ก็ต้องเห็นใจบางคนไม่ได้ฟังข่าว ไม่รับรู้ข่าวสาร วันนี้ต้องปรับช่องทางการรับรู้ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มช่องทางเหล่านี้ไว้ ทุกคน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ แม้แต่ กทม.ต้องหาวิธีการนี้ให้ได้ ไม่อยากนั้นจะไม่เข้าใจอะไรคือประชารัฐ แล้วกลายเป็นว่าจะมาเรียกร้องรัฐบาลอย่างเดียว วันนี้ไม่ต้องเรียกร้องรัฐบาลทำให้ รัฐบาลเอาใจใส่ทุกงาน ไม่ใช่ทำส่งๆ เพียงต้องใช้เวลาแก้ปัญหาในหลายเรื่อง และระหว่างนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายประชารัฐสวัสดิการ เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า การดูแลผู้มีรายได้น้อยจะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาสและความเป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตยสากล เราถึงจะใช้คำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เป็นจริงขึ้นมาได้ วันนี้ถ้าเรามองระบบสวัสดิการของประชาชนในภาพรวมรัฐบาลใช้งบประมาณร้อยละ 40 ของงบประมาณประเทศ ในการดูแลและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ที่ไม่ใช้ระบบประชานิยมที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นฝากคิดด้วยจะทำอย่างไรให้งบฯ เพิ่มขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า รัฐบาลจะทำโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกผู้มีรายได้น้อย มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแล คาดว่าปี 2579 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า แก้ไขที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ 2.7 ล้านครัวเรือน เราต้องวางเป้าหมายอนาคต เพื่อเดินหน้าประเทศไปให้ได้ เสริมกิจกรรมต่างๆซึ่งตนไม่ได้ทำการเมืองเลย นี้คือสิ่งที่ทำมา 4 ปี ช่วงแรกแผนงานและกฎหมายยังไม่ออก แต่เราก็แก้และทำออกมา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มว่า เราต้องดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายจนสุดท้ายของชีวิต เพราะท้ายสุดกลับสู่แผ่นดินหมด และแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อตายจะเผาหรือฝัง ผืนดิน แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จะทำอะไรต้องเคารพด้วย นึกถึงบุญคุณของแผ่นดินด้วย เพราะเรายังมีที่ยืนอยู่โดยไม่ต้องไปเช่าใคร ภูมิใจตรงนี้ อย่าไปโทษจน ถ้าอย่างนั้นก็จนอยู่อย่างนั้น ต้องเปิดหูเปิดตาให้มากขึ้น เรื่องใช้หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำงานร่วมกับคน ไม่ได้ต้องการให้ใครตกงาน ขอให้เข้าใจ เดี๋ยวจะว่ารัฐบาลทำ 4.0 แต่ทำคนตกงาน วันนี้เล่าให้ฟังเพราะมีเรื่องเยอะ โลกดิจิทัลกดได้เพียงปลายนิ้ว โทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันต่างๆ ของรัฐบาลก็มี แต่ไม่ใช้เปิดด่ารัฐบาลกลับมา แต่เปิดแล้วหากไม่เข้าใจให้ถามกลับมา นี่คือปัญหาประเทศไทย คือทุกคนคิดได้หมด ตนไปควบคุมใครไม่ได้ แต่การทำงานของข้าราชการ รัฐบาลต้องมีกฎหมายสำคัญสุด ต้องมีความเป็นสากล รัฐบาลกำลังปรับแก้ตรงนี้เพื่อความเท่าเทียมของโอกาส เป็นคนมีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเสริมว่า ทั้งนี้มีเรื่องเยอะที่ต้องพูด เพื่ออยากให้รู้ว่ารัฐบาลทำอะไรให้ประชาชนบ้าง อย่างรายการทุกวันศุกร์ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ขอเวลาหน่อยเพื่อคุยกับประชาชน และฝากทุกภาคส่วนในสายตาต่างชาติอย่างกรณีถ้ำหลวงเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้ว อย่าไปทำให้เสีย ช่วยกันสู่อนาคตสดใส ขอให้ทุกคนมีความสุข ต้องช่วยกันไม่ว่าจะยากดีมีจนจะสำเร็จทุกเรื่อง สู่อนาคตที่สดใส คนที่มีคุณภาพ ทำทุกอย่างให้สำเร็จทำวันนี้ อย่าไปรอวันหน้า เวลาหมดไปทุกวัน ส่วนตนจะทำให้ดีที่สุดในรัฐบาลที่ตนรับผิดชอบอยู่นี้