นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือก (กกต.) ลงมติเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 616 คน ว่าประเด็นการลงมติเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 616 คน ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเป็นที่วิพากย์วิจารณ์ว่า เป็นการทิ้งทวน และตัดสินใจเลือกคนใกล้ชิดมาทำหน้าที่ ไม่เปิดโอกาสให้ กกต.ชุดใหม่เป็นคนเลือก ตนได้ดูรายชื่อแล้ว เห็นว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แต่เห็นว่า การรีบลงมติเลือกของ กกต.เป็นการดำเนินการที่ไม่ฉลาด และเปลืองตัว เพราะถึงจะปล่อยให้ กกต.ชุดใหม่เป็นผู้เลือก ตนก็เชื่อว่า หากพิจารณาด้วยความรู้ความสามารถ คนที่ได้รับการเลือกก็ไม่แตกต่างไปจากนี้มาก

“ผมเคยเสนอว่า เราเตรียมการได้ แต่ในขั้นเลือก ต้องให้ กกต.ชุดใหม่เป็นคนเลือก เพราะหาก ผู้ตรวจทำงานไม่ดี ทำงานไม่ได้ ไม่เกิดผลดีในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เขาก็จะมาหาว่า เขาไม่ได้มีส่วนเลือกผู้ตรวจการ เป็นเพราะชุดเดิมเป็นคนเลือกมา การจะมาบอกว่า ชุดใหม่มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ตลอด ถามว่า ใครอยากจะสร้างศัตรูตั้งแต่เริ่มทำงาน คงไม่มีใครทำหรอก การตัดสินใจของ กกต.จึงโดนสังคมมองว่าทิ้งทวน และ จะกลายเป็นแพะในอนาคต หากผู้ตรวจทำงานไม่ได้ผล จึงเป็นการตัดสินใจที่เปลืองตัวอย่างยิ่ง” นายสมชัย กล่าว

ประเด็นการลงมติเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน ๖๑๖ คน ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา…

โพสต์โดย Somchai Srisutthiyakorn เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018