นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนแบะอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องการถือครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยระบุว่า “ นาฬิกาหรูหลายสิบล้านบาท…
คือสิทธิส่วนตัวของปัจเจกบุคคล
หากประสงค์จะครอบครอง
ด้วยกำลังทรัพย์ที่ตนมี ‼️

แต่ …
หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือตำแหน่งอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
ให้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน
เพื่อป้องกันปัญหาความร่ำรวยผิดปกติ การคอรัปชั่น
ซึ่งเป็นภัยร้ายยิ่งกว่าภัยทั้งปวง

ทุกคนก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย
โดยไม่มีข้อยกเว้น ‼️

การไม่แสดงบัญชีทรัพย์สิน
คือการแสดงเจตนาไม่บริสุทธิ์
คือกางวางตนเหนือกฎหมาย
คือการเหยียบย่ำกลไกที่บังคับใช้กฎหมาย
คือบุคคลที่ไม่พึงเป็นผู้นำไม่ว่าในบทบาทใดๆ
คือมรดกบาปของสังคม ‼️

 สำหรับกลไกการตรวจสอบ
ที่ชื่อ ป.ป.ช.
ยิ่งอัปลักษณ์กว่า

โดยเฉพาะ …
การยอมถูกเหยียบย่ำ
เพื่อ …
เลือกปฎิบัติการ … การเลือกปฎิบัติ ‼️”