หนุนควายไทยเป็น”Soft Power“

282

ก.เกษตรขานรับ นโยบาย”เศรษฐา“ส่งเสริมควายไทย  เป็น “Soft Powe“ สร้างรายได้สู่ระดับโลก


 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรฯ(ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมอุตสาหกรรมควายไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการจัดโรดโชว์ที่ประเทศจีน เตรียมนำ ‘พี่โก้ เมืองเพชร’ และเพื่อนโชว์เล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน ที่ถนนข้าวสาร เพื่อหวังต่อยอดทางเศรษฐกิจและกระตุ้นรายได้ภาคการท่องเที่ยว

    โฆษกเกษตรฯ กล่าวว่า การเลี้ยงควายในประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น จึงฝากถึงเกษตรกรให้มองควายเป็นธนาคารเคลื่อนที่ โดยเฉพาะควายสวยงาม ซึ่งการรีดน้ำเชื้อขายและผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมาก เป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (Soft Power) ตามนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวจึงสั่งการ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ส่งเสริมและพัฒนาควายไทย เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา ระบบห่วงโซ่อาหาร และใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

    ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติทุกปี และสนับสนุนการประกวดกระบือ ในพื้นที่ทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายฟาร์มควาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย และเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นให้กับประเทศต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #หนุนควายไทยเป็น #SoftPower