ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลือกนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน กกต.คนใหม่ ว่า จากนี้อยากเห็นการทำงานของ กกต.ชุดใหม่ โดยเฉพาะผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เปรียบเสมือน กกต.กลางทำหน้าที่ในเชิงบวก ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม อย่าหลงติดอามิสสินจ้าง เพราะการปลุกจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น กกต.มีส่วนร่วมอย่างยิ่งกับกระทรวงมหาดไทย จึงอยากให้ กกต.อย่าแบ่งเขตตามเสียงร้องขอของนักการเมือง แต่ต้องคำนึงถึงประชากร พื้นที่ และประโยชน์ของประชาธิปไตยเป็นหลัก อีกทั้งขอให้ กกต.จังหวัดเตรียมจัดประชาชนที่เป็นอาสาสมัครเป็นบุคคลที่มีจิตใจเป็นธรรมเข้ามาทำงาน และต้องมีกฎเหล็กเพื่อให้คนเหล่านี้อยู่ในกฎอย่างเคร่งครัด เพราะที่ผ่านมา กกต.จังหวัดมักเป็นพวกกับพรรคใดพรรคหนึ่ง เมื่อมีการชี้เบาะแสทุจริตจะเป็นเหตุให้ กกต.จังหวัดเพิกเฉย

“สุดท้าย กกต.ต้องตื่นตัวใช้เครื่องมือสื่อสารไอทีให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบัน โดยเห็นว่าจำเป็นต้องมีแผนก กกต.ไซเบอร์ เพราะปรากฏการณ์ยืนปราศรัยบนเวทีน่าจะน้อยลง แต่จะหันไปใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารมากขึ้น ดังนั้นจึงอยากให้ กกต.มีทีมงานดูแลเฉพาะทาง เพื่อให้รู้เท่าทันและจัดการการได้เปรียบเสียเปรียบทางโซเชียลมีเดีย” นายถาวรกล่าว