นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจปีนี้ว่า คงจะโตเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมองดูว่าการโตก็จะโตในบางภาค บางสาขา ที่จะเติบโตได้เร็ว และยังเป็นห่วงอยู่ว่า ทิศทาง นโยบายในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อการกระจาย แต่ที่นายกฯ พูดในช่วงปีใหม่ที่บอกว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงต่างๆ ไปดูในมิติเรื่องความยากจนนี้จะแก้ไขกันอย่างไร ถ้าตรงนี้ทำได้เป็นระบบ เป็นรูปธรรม ก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เราวิจารณ์กันอยู่ได้ ในเรื่องกระจุก กระจาย

ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ได้ให้อีกมุมมองอันหนึ่งว่า ตนไม่อยากให้รัฐบาลมองข้าม ในเวลาที่ให้กระทรวงต่างๆ ไปดู เรื่องนโยบายที่จะช่วยเรื่องความยากจนนี้ อย่าไปแยกเรื่องความยากจนออกจากตัวระบบ นโยบายบางอย่างที่ทำให้เกิดการกระจุก แม้จะไม่ได้มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้น แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความยากจน

“ยกตัวอย่างที่เราต่อสู้มา เช่น การนำเข้าข้าวสาลี อย่างนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเลขเติบโตขึ้น เพราะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เติบโตขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหา มันก็เลยเกิดความยากจน หรืออย่างที่บอกว่า เงินสวัสดิการรัฐ การไปบังคับให้ต้องใช้อยู่เฉพาะในบางร้านค้าที่เข้าโครงการ ทำให้เงินไม่หมุนเวียนในชุมชน แล้วทำให้ร้านค้าในชุมชนซึ่งเขาเคยขายของได้กับคนยากคนจน เขาขายไม่ได้แล้ว เพราะคนยากคนจน กำลังซื้อถูกดูดไปอยู่ที่ร้านเดียว อย่างนี้ก็ไปสร้างความยากจนด้วย คือต้องมองให้มันเชื่อมโยงกัน แล้วก็แก้ปัญหานะครับ”