นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใต้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณี น.ส.วิภา บานเย็น ครูโรงเรียนมัธยมในจ.กำแพงเพชร ต้องมารับภาระหนี้สินจากการไปทำการค้ำประกันให้นักเรียนกว่า 60 คน กู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยระบุว่า “ปัญหาลูกหนี้ กยศ.

กรณีครูที่ค้ำประกันลูกศิษย์ที่เบี้ยวหนี้ กยศ. นั้น ขณะนี้ ทาง กยศ. จะระงับการบังคับคดี และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของครูวิภาไว้ชั่วคราว

โดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการติดต่อไปยังลูกศิษย์ที่เหลือ เพื่อให้มาชำระนี้ แต่ทั้งนี้หากลูกศิษย์ที่เหลือไม่มาชำระ ภาระหนี้สินก็จะตกไปเป็นของครูวิภาอีกครั้งเนื่องจากเป็นผู้ค้ำและต้องชำระตามกฎหมาย

ผมขอวิจารณ์ว่า เรื่องนี้ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยขอเสนอ ดังนี้

1. การกู้ กยศ. เน้นแหล่งเงินจากรายได้อนาคต ซึ่งน่าจะสูงขึ้นเพราะการเรียนการศึกษา

ดังนั้น ควรตัดเงื่อนไขค้ำประกัน และยกเลิกภาระค้ำประกันในอดีตทั้งหมด โดยใช้อำนาจ ม.44 ถ้าจำเป็น

2. ควรใช้อำนาจ ม.44 อนุญาตให้ กยศ. แจ้งภาระหนี้ที่ค้างชำระให้นายจ้างทราบ และเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหา

เพราะเงินที่จะมีให้รุ่นน้องกู้ได้นั้น ต้องอาศัยให้รุ่นพี่ชำระหนี้

3. สำหรับลูกหนี้ที่ยังหางานไม่ได้ นอกจากชะลอการชำระหนี้แล้ว รัฐควรทยอยตัดหนี้สูญลดลง เช่น ลด 1 ใน 5 ทุก 3 ปีตราบใดที่ยังหางานไม่ได้ เพื่อไม่ให้เป็นชนักปักหลังตลอดกาล

4. สำหรับลูกหนี้ที่หางานได้ แต่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์กลาง รัฐควรทยอยตัดหนี้สูญลดลงเหมือนกัน เช่น ลด 1 ใน 5 ทุก 3 ปีตราบใดที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์กลาง”

ปัญหาลูกหนี้ กยศ.กรณีครูที่ค้ำประกันลูกศิษย์ที่เบี้ยวหนี้ กยศ. นั้น ขณะนี้ ทาง กยศ. จะระงับการบังคับคดี…

โพสต์โดย Thirachai Phuvanatnaranubala – – ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เมื่อ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018