“รองเลขายูเอ็น” โปรยยาหอม “เศรษฐา” พาไทยสู่การพัฒนายั่งยืน

110

รองเลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมนายกฯ พาไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่นพีเอ็ม2.5 ชวน “เศรษฐา” โชว์วิสัยทัศน์ ที่นิวยอร์ก กันยานี้

วันที่ 20 ก.พ. 2567 ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด (Ms. Amina J. Mohammed) รองเลขาธิการสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในประเด็นด้านการพัฒนา ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพหุภาคี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ทั้งในแง่การส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น

รองเลขาธิการยูเอ็นกล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับผู้นำไทยวันนี้ รู้สึกชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของนายกรัฐมนตรี ที่นำพาประเทศไปในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยได้มอบความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยินดีที่ในการประชุม SDG Summit ณ นครนิวยอร์ก ปีที่ผ่านมา นายเศรษฐาได้เข้าร่วม และ แสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน

ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 ซึ่งนายกฯไทย กับรองเลขาธิการยูเอ็น ต่างเห็นพ้องว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายเศรษฐากล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้นำกัมพูชาและ สปป.ลาว ถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกันอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการติดตั้งสายด่วน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการติดตามจุดความร้อนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งนางอามีนาได้กล่าวชื่นชมความแข็งขันของผู้นำไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง ซึ่งรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งความมุ่งมั่นในการลดก๊าซคาร์บอน และการจัดการขยะ เป็นต้น

โอกาสนี้ รองเลขาธิการยูเอ็นยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมการประชุม Summit of the Future ในห้วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UNGA ครั้งที่ 79 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2567 พร้อมมุ่งหวังที่จะเห็นบทบาทนำและการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีในเวทีดังกล่าวต่อไป

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #เศรษฐาทวีสิน #รองเลขาธิการสหประชาชาติ #ฝุ่นPM 2.5 #การพัฒนาที่ยั่งยืน