จปร.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล“กรมสมเด็จพระเทพฯ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

146

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 (นักเรียนนายร้อยจะร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ ในโอกาสงาน Goodbye Summer ในห้วงเดือนมีนาคมของทุกปี)

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรโดยมีกิจกรรมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล, ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคล

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #จปร #กรมสมเด็จพระเทพ