เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน

193

รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ฟังเสียงประชามติ เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำของราษฏรในพื้นที่

       
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำญวน ณ อบต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เดิมมีแผนในการก่อสร้างเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว และระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมตามความต้องการของราษฎรตามผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงรับฟังเสียงของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ทำให้กรมชลประทานจะปรับลดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวนจากระดับน้ำเก็บกักที่ +466.50 ม.รทก. ความจุ 30 ล้าน ลบ.ม. เหลือที่ระดับน้ำเก็บกักที่ +460.80 ม.รทก. ความจุ 20 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

ขั้นต่อไปกรมชลประทานจะขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด หากแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างในลุ่มน้ำน้ำญวนและลุ่มน้ำแม่ลาวในเขตอ.เชียงคำ ช่วยเหลือในเรื่องการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง บรรเทาอุทกภัยตามแนวลำน้ำน้ำญวนและน้ำแม่ลาวทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนในเขตอำเภอเชียงคำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและแหล่งทำการประมง พร้อมออกแบบถนนรอบคันคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์