เลขา ป.ป.ส.ลงพื้นที่ชุมชนวังโสม ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด

165

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.ปปส.กทม. สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานภาคีในพื้นที่เขตบางกะปิ ลงพื้นที่ชุมชนวังโสมอีกครั้ง กับโครงการ “ยกระดับชุมชนวังโสม สู่ความเข็มแข็งที่ยั่งยืน” หลังจากเมื่อปีที่แล้ววันที่ 25 ธันวาคมได้ลงพื้นที่ชุมชนวังโสม เพื่อร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้นำชุมชนในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเพื่อชุมชน ณ มัสยิดดารุลอีบาดะห์ ชุมชนวังโสม (หัวหมากน้อย) ซ.รามคำแหง 60 บางกะปิ กทม.

โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และครอบครัว เพื่อเป็นพลังต่อต้านยาเสพติดจากทางภาครัฐเข้ามาดูแล อาทิ บูธตรวจสุขภาพ บูธบ้านพิชิตใจให้คำปรึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตรวจสุขภาพ บูธบริการสินเชื่อ ไกล่เกลี่ยหนี้สิน บริการตัดผม บูธผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและได้รับทุนประกอบอาชีพจากทางสำนักงาน ป.ป.ส. (ร้านขนมเครปญี่ปุ่น) บูธวินสีขาว ดึงพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสยาเสพติด พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด และตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็น “บ้านพักคอย” ผู้ป่วยจิตเวช ให้พร้อมกับการกลับคืนชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และคนในชุมชนวังโสมเข้าร่วม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “เพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องทำในทุกมิติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยาเสพติดต้องหวาดกลัว นั้นคือ ปราบผู้ค้ายาเสพติด ลดพื้นที่เสี่ยงเข้าถึงยาเสพติด ซึ่งในช่วงเช้าทางสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคี ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนเด็ดปีกนักค้ายาเสพติด ร่วมกับ บก.น.4 ในพื้นที่ สน.หัวหมาก ลาดพล้าว วังทองหลาง โชคชัย บึงกุ่ม บางชัน ประเวศ อุดมสุข 27 เป้าหมาย จับกุม 20 คดี ผู้ต้องหา 25 ราย และพบของกลาง ยาบ้า 751 เม็ด ไอซ์ 22.43 กรัม ค้นหาผู้เสพเพื่อนำเข้ากระบวนการบำบัดฯ 23 คน และผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดจำนวน 1 คน

ซึ่งการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดให้เหมาะสมต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม (ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษ ผู้เคยมีประวัติติดยาเสพติด) ลดการตีตราจากสังคม มีกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และทำให้ครอบครัวมีความพร้อม มีเกราะป้องกันยาเสพติด โดยตามนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต้องการลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดควบคู่ไปกับการดำเนินการแก้ปัญหาในมิติอื่น ๆ ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้ลงพื้นที่สัมผัสชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง”

“ชุมชนวังโสมเป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่จะเป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ซึ่งต้องชื่นชม ผู้นำชุมชน คนในชุมชน อาสาสมัคร ที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดแล้วลุกขึ้นมาสู้ไปด้วยกันกับภาครัฐ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่น ๆ โดยตามเป้าหมายของ ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2567 เราได้ร่วมกับชุมชนยกระดับวังโสมสู่ความยั่งยืน และวางเป้าหมายหลัก 2 ข้อ คือ 1. ต้องการลดความเสี่ยงอาชญากรรมจากปัญหายาเสพติด ที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสังคม และ 2. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้เสพ ผู้ติด และผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม”

วังโสมโมเดลจะประกอบไปด้วยการยกระดับชุมชน 4 มิติ มิติที่ 1 ด้านการปราบปราม เฝ้าระวัง ผ่าน ศอ.ปส.เขตบางกะปิ application มือถือ Traffy fondue ของ กทม. การติดกล้อง CCTV ในชุมชน จัดตั้งทีมพิทักษ์จิตเวช (หมออาสา) สายตรวจประจำจุดตรวจ และการทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงเพื่อจัดการปัญหาอย่างตรงจุด มิติที่ 2 เสริมความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยดึงอาสาสมัคร กองทุนแม่ของแผ่นดิน อสม. ร่วมสร้างการมีส่วนร่วม มิติที่ 3 การส่งต่อผู้เสพ/ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด CBTx สาธาณสุขในพื้นที่ สถานฟื้นฟูของกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน/ดอนเมือง) โดยเฉพาะ “ศูนย์พักคอย” หรือ “บ้านพักคอย” ที่ทางวังโสมนำศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ที่ไม่ได้ใช้งานมาดัดแปลงเป็น”บ้าน” คอยดูแลผู้ป่วยจิตเวชอาการรุนแรงระหว่างรอเพื่อนำส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป ใช้อาสาสมัครคนในชุมชนช่วยกันดูแล ภายใต้คำแนะนำใกล้ชิดของทางภาครัฐ และมิติที่ 4 เพิ่มการติดตามประเมินผลการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปบทเรียนและต่อยอดขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไป เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

ในช่วงท้ายเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมผู้นำชุมชนวังโสมได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม “บ้านพักคอย” และการทำกิจกรรมในวันนี้ ได้มีผู้ที่สนใจในพื้นที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแสดงตัวเพื่อขอเข้ารับการบำบัด เพราะได้รับแรงบัลดาลใจจากผู้ประสบความสำเร็จ ที่ผ่านการบำบัดและได้รับทุนประกอบอาชีพ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลไกในการบำบัดยาเสพติดและช่วยให้ตัดขาดยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ก็ได้มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด จากเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานด้วย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ภาณุรัตน์หลักบุญ #เลขาปปส #ยาเสพติดชุมชน