ให้”อุเทนถวาย“รับนศ.ปี1ได้

66

“ศุภมาส” ตอบกระทู้สดในสภาฯ ยันอุเทนถวายยังรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้เปิดรับในวิทยาเขตอื่นแทน พร้อมทำแผนย้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสถานที่ใหม่ย่านมีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีนโยบายการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ว่า การรับนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวาย ยังคงรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้บริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายที่ตั้งของอุเทนถวาย ซึ่งเป็นข้อเสนอจากการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มทร.ตะวันออก จุฬาฯ กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุด โดยตนเป็นประธาน ทั้งนี้เสนอให้อุเทนถวาย ย้ายสถานที่ไปยังวิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี หรือสถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้ หรือสถานที่ที่มีผู้บริจาคให้ และเห็นควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ “โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ในวิทยาเขตอื่นๆ” แทน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนดังกล่าวในวันที่ 10 ก.พ.นี้

น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดหาสถานที่เรียนให้นักศึกษาที่ต้องย้ายนั้น ในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พื้นที่บริจาคที่มีนบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่ราชพัสดุใน จ.สมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งอว. ได้ประสานกับอุเทนถวายเพื่อจัดทำรายละเอียดในการจัดทำคำของบประมาณ และประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ขณะที่อุเทนถวายได้จัดทำแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้ง 125 คนของสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยจัดหาพื้นที่การปฏิบัติงานบางส่วนในพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และเตรียมการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำงาน และกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 มี.ค. 67 นอกจากนั้นยังจัดทำแผนเคลื่อนย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยจัดทำโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บนที่ดิน 24 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ที่มีนบุรี เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯแล้ว พร้อมกับได้เสนอของบประมาณในปี 2568 ประมาณ 400 ล้านบาทต่อสำนักงบประมาณแล้ว

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #อุเทนถวาย #ศุภมาส