ครม.มีมติให้“พล.ต.อ.รอย”โอนไปนั่งเก้าอี้ เลขาฯสมช.แล้ว รอโปรดเกล้าฯ

3179

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)​เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง การรับโอนข้าราชการตำรวจมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอรับโอน พล.ต.อ.รอยอิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว “มติ ครม.เรื่องดังกล่าวระบุ“

“ครม..มีมติให้ พล.ต.อ.รอย” โอนไปนั่งเก้าอี้ เลขาฯ สมช.แล้ว รอโปรดเกล้าฯ ตามลิงค์นี้”

https://me-qr.com/xcznwZfv

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #รอยอิงคไพโรจน์ #เลขาสมช