นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นคนรักหมา และเลี้ยงหมา เมื่อทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศขาย หมาบางแก้ว ในฐานะที่เป็นคนรักหมาอยากจะขอซื้อหมาบางแก้ว ซึ่งมาจากจังหวัดพิษณุโลก และอยากขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ช่วยโปรโมทสุนัขพันธุ์บางแก้ว เพราะเป็นพันธุ์ไทยที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเป็นที่สุด อยู่บ้านใครขโมยไม่ขึ้น

“เพราะสุนัขพันธุ์บางแก้วที่บ้านผมเพิ่งตายหมดคอกไปแล้ว ฉะนั้นถ้าท่านนายกฯ พร้อมจะขาย ผมยินดีที่จะซื้อต่อและขอขอบพระคุณแทนคนที่เลี้ยงสุนัขบางแก้วทั้งจังหวัดพิษณุโลกว่าทำให้พันธุ์นี้ ดังเป็นที่รู้จักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง” นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าว

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นเรื่องคนรักหมาล้วนๆ ตอนที่เห็นข่าวเรื่องการรักสุนัขบางแก้วก็รู้สึกชื่นใจแต่เมื่อมีการประกาศขายก็รู้สึกสนใจยืนยันว่าเรื่องนี้จริงจังในแบบของคนรักสุนัข