จากประเด็นที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมากล่าวยอมรับว่าตนเองเป็นนั้นนักการเมือง นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อกรณีนี้ว่าเป็นการยอมรับความจริง เพราะพรรคเพื่อไทย เน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอดว่าพลเอก ประยุทธ์ นั้นไม่ต่างจากการเป็นนักการเมือง การทำตัวไม่ฝืนธรรมชาติเป็นเรื่องดี นอกจากนี้ ปีใหม่นี้คงจะเป็นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ควรประมวลปัญหาของประเทศ และประชาชน แล้วบริหารจัดการเรียงลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแนะนำให้เอาปัญหาของบ้านเมืองมาก่อน อย่าสร้างปัญหาการเมืองเพิ่ม และจะแก้ปัญหาสำเร็จได้ต้องลดเงื่อนไขแห่งความไม่ไว้วางใจให้น้อยลง เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับรัฐบาลมากขึ้น เช่น ชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง โดยที่ทุกฝ่ายไม่ควรต้องมาตั้งคำถามสงสัยว่าปี 2561 จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ ควรเน้นสร้างบรรยากาศให้บ้านเมืองเป็นปกติ โดยการเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ การปล่อยให้ทุกฝ่ายเดินตามโรดแมปอย่างเป็นธรรมชาติ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทย และต่างชาติ รวมทั้ง จะช่วยให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่นมากขึ้น

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยต่อว่า ช่วงเวลาที่เหลือ ทุกเรื่องอาจจะไม่ได้ทำจนสำเร็จ รวมถึงงานเร่งด่วนอื่นๆอีก จึงอยากฝากรัฐบาลทั้งหมด 7 เรื่อง คือ 1.แก้เศรษฐกิจปากท้อง 2.ยกระดับราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยาง ปาล์ม มันให้สูงขึ้น 3.กระจายความมั่งคั่ง และโอกาสให้คนยากคนจนอย่างเป็นรูปธรรม 4.เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถให้ประเทศก่อนแก้ปัญหาโครงสร้างอำนาจของหน่วยงาน 5.สร้างสังคมที่เคารพกฏหมาย และยึดมั่นในหลักนิติธรรม 6.หยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้ และ 7.สร้างความปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม