ผบ.ตร.เซ็นตั้ง‘พ.ต.อ.อุเทน’นั่งรองโฆษกฯ-“จอนนี่มือปราบ”เสริมทัพทีมโฆษกตร.

132

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 51/2567 ลงวันที่ 24 ม.ค. เรื่อง แต่งตั้งรองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ใจความว่า ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 252/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย.2566 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษกและคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 658/2566 ลงวันที่ 6 ต.ค.2566 และคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 638/2566 ลงวันที่ 16 พ.ย.2566 แต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) นั้น


เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้ง รองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ดังนี้


1.พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 (ส่วนการบังคับบัญชา) กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็น คณะทำงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.พ.ต.อ.คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิรากุล ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน (ส่วนการบังคับบัญชา)
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็น คณะทำงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) (เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)
กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็น คณะทำงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โดยให้มีองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 252/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย.2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) ได้เป็นทีมทำงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ระบุว่า คักบ่บาดนิ นายดาบจอนนี่ แห่งเมืองอุบล ได้เป็นถึง “คณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” แต่งตั้งโดย ผบ.ตร เลย ผบ.ตร ท่านตาถึง มองเห็นถึงศักยภาพที่มีในตัวลูกน้องคนนี้จริงๆ นี่ละที่เขาเรียกว่า นายที่เลือกใช้งานลูกน้องเป็น สุดท้ายก็ผบตร.ที่เล็งเห็น สุดยอดครับนาย ผมพร้อมลุยทุกข่าวสารครับ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กรตำรวจเราครับ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ทีมโฆษกตร