ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าข้อเสนอการทำรูปแบบการทำไพรมารีโหวต ว่า เรากำลังดูว่า จะทำอย่างไรให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ โดยเตรียมทางออกทุกทาง ดังนี้

1. ยกเลิกไพรมารีโหวต  ในการเลือกตั้งครั้งแรก และจะนำไปใช้ครั้งต่อไป แต่อาจเสียงขัดรัฐธรรมนูญ

2. ทำไพรมารีโหวต แบบเขต

3. ทำไพรมารีโหวตแบบจังหวัด ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการ

4. ทำเป็นรายภาค ตามที่พรรคการเมืองบางพรรคเสนอมา

5. ไม่ทำในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ใช้วิธีอื่นให้สมาชิกมีส่วนร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และทำอย่างเต็มรูปแบบในการเลือกตั้งครั้งหน้า

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแนวทางทั้งหมดเกือบเสร็จแล้ว คิดว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ก่อนการหารือกับพรรคการเมืองรอบสอง เพราะเรารับฟังความคิดเห็นพอแล้ว และไม่จำเป็นต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกรอบ โดยจะประสานกับเลขาธิการกกต.เพื่อถามถึงความต้องการของกกต.ชุดใหม่

“การพิจารณาเลือกแนวทางใด คสช. จะดูว่าขัดกฎหมายหรือไม่ กกต.สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ พรรคการเมืองให้การยอมรับและปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะวันนี้พรรคการเมืองบางพรรคบ่นว่าไม่สามารถทำไพรมารีโหวตเต็มรูปแบบได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ เพราะการจะทำไพรมารีโหวตได้ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน และเมื่อแบ่งเขตเสร็จแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้ง 5 แนวทางไปฟังความเห็นพรรคการเมืองอีก ไม่ใช่รัฐบาลไม่แคร์หรือไม่แยแส แต่พรรคการเมืองได้สะท้อนความต้องการของตัวเองมาหมดแล้ว จึงไม่มีอะไรต้องไปจ้ำจี้จ้ำไช ย้ำถามไปหลายหน อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะได้คำตอบสุดท้ายเมื่อใด