“วินสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

345

ป.ป.ส. ขนกิจกรรมชวน กทม. เชิญไรเดอร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง วินกลางกรุง เข้าร่วม “วินสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”
แก้หนี้ ชี้ช่องแจ้งเบาะแสยาเสพติด ช่วยดูแลสุขภาพ


วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วินสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” ในเขตดินแดง และเขตพญาไท พร้อมด้วย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.ปปส.กทม. นายประเทืองวิทย์ ใจดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท และผู้แทนหน่วยภาคี ประชาชนทั่วไป ไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)


โครงการ “วินสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีประชาชน ไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตหลักสี่ เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ กทม. สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมไรเดอร์ และวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่กรุงเทพที่มีศักยภาพให้เป็นวินต้นแบบ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด


พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพให้บริการขนส่ง เช่น ไรเดอร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการวันละหลายล้านคน และมีความเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดได้ใน 2 มิติ คือ 1) กลุ่มเสี่ยงสูงในตกเป็นเครื่องมือของนักค้ายาเสพติดทั้งการเสพและการขนส่งยาเสพติด และ 2) กลุ่มจิตอาสาสังคมที่ช่วยเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือเรื่องอุบัติเหตุและอาชญากรรมบนท้องถนน สำหรับวิน ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีจากสำนักงานเขตดินแดง มีวินทั้งหมด จำนวน 169 วิน ผู้ขับขี่ 3,063 คน ที่มาร่วมงานวันนี้ 32 วิน 250 คน และสำนักงานเขตพญาไท มีวินทั้งหมด จำนวน 109 วิน ผู้ขับขี่ 1,051 คน ที่มาร่วมงานวันนี้ 25 วิน 250 คน รวมทั้งหมด 500 คน ใจกลางเมือง รอบบ้าน สำนักงาน ป.ป.ส. เรานี้เอง”

“สำหรับผมอาชีพไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญ เป็นเส้นเลือดฝอยของการขนส่ง เพราะเดินทางไปทุกตรอก ซอก ซอย ในพื้นที่ กทม. เพื่อที่ช่วยขนส่งพี่น้องชาว กทม. เดินทางไปทำงาน และเดินทางกลับบ้าน สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักเขตดินแดง และสำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานภาคี อยากช่วยสนับสนุนให้วินที่มีศักยภาพให้เป็นวินสีขาวต้นแบบของพื้นที่ กทม. (1 เขต 1 วิน) เป็นวินที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการรถสาธารณะส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ดูแลวินให้เป็นสีขาว”

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อแสดงเจตนารมณ์วินสีขาว พิธีมอบหมวกกันน็อค 1386 นิทรรศการการออมและการเข้าถึงเงินทุนในระบบโดยธนาคารออมสิน นิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กายบริหารและการดูแลสุขภาพ โดย สสส. บริการหาหมอออนไลน์ บริการตรวจสุขภาพและ และยังมีนิทรรศการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและเอกซเรย์ปอด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำวิจัย ร่วมกับ สสส. และนักวิจัยจาก ม.หอการค้าไทย ทำการสำรวจพบว่าไรเดอร์ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีปัญหาสุขภาพ กับปัญหาหนี้นอกระบบ การเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะช่วยเหลือ ลดหนี้ เพิ่มการป้องกันสุขภาพ ถือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย”


“กิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นเขตไหน ใน 50 เขตของ กทม. ขอให้ประชาชนฝากติดตามกิจกรรมนำร่อง และการทำงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. บช.น. กทม. และ สสส. ท้ายนี้ขอฝากประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง ยาเสพติดทำอะไรไม่ได้ แน่นอนครับ และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ” พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวทิ้งท้าย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปส #วินจยย