ผู้สื่อรายงานว่า ที่บ้านโพนม่วง ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ เดินทางลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  ณ ทะเลสาบทุ่งกุลา เพื่อศึกษา เก็บข้อมูลรับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางการอารักขาของหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการเกิดความไม่สงบเรียบร้อย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของมวลชนเสื้อแดง และฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย โดยมี นายศักดิ์ พันธ์ ปานงาม รองนายก อบต.ไพรขลา มาเล่าประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้  ก่อนการนำเสนอเรื่องผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ที่รัฐบาลทุกๆชุดไม่เคยเหลียวแล ชาวบ้านในพื้นที่อยากมี โรงสีชุมชนเป็นของตนเอง เพื่อตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาปทุ่งกุลาให้เป็นรูปธรรม

ทางด้าน นายอิทธิพล จิตรแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านจันทร์หอม ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นำเสนอเรื่องมาตร ราคาข้าวรัฐบาลควรเป็นผู้กำหนดราคา และดูแลตั้งแต่ต้นนำยันปลายนำ เกษตรกรชาวนา ควรได้รับการดูแลมากกว่าที่ผ่านมา เป็นเพียงพลเมืองชั้นสองของประเทศ

ด้าน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวกับชาวบ้านว่า ตนอยากให้มีพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง นักการเมืองต้องรับใช้ประชาชน  และฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ และไม่ใช่ให้นักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์  อนาคตบ้านเมืองเป็นของประชาชนต้องยืนยัน และก้าวร่วมกันนำพาประเทศ ให้พี่น้องประชาชน และลูกหลาน มีสภาพความชีวิตที่ดีขึ้น บนรากเหง้าของตนเอง  จะไม่เป็นลูกน้องใครทั้งสิ้น  ประชาชนจะเป็นเจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยพลเมือง และที่สำคัญจะต้องเป็นพสกนิกรที่รักภักดี และร่วมกันในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะต้องปกป้องสิ่งที่ดีงามทั้งหมด ที่บรรพบุรุษไทยได้ทำเอาไว้