นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในสื่อและโซเชียลมีเดียว่า มีพลทหารประจำการจากกองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหาร ค่ายธนะรัชต์ อัดคลิปความยาว 11 นาที เปิดเผยชีวิตความเป็นอยู่ หลังสมัครมาเป็นทหารเกณฑ์หวังรับใช้ชาติ แต่ถูกผู้บังคับบัญชาส่งมาให้เลี้ยงไก่นับร้อย และใช้ชีวิตอยู่กับไก่ โดยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผิดสุขลักษณะ ที่หลับนอนและอาหารการกินสกปรก ไม่มีห้องน้ำห้องส้วมใด ๆ และเป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ถูกตบหน้า ด่าทอถึงพ่อ-แม่ผู้บุพการีของพลทหารดังกล่าวสารพัด หากดูแลไก่ไม่ดี ซึ่งเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป โฆษก ทบ.กลับออกมาแก้ต่างให้อย่างน้ำขุ่น ๆ ว่าเป็นแค่การไหว้วานและเป็นเรื่องของน้ำใจและความสมัครใจ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างแพร่หลาย แต่ต่อมาได้ออกมาแถลงพลิกลิ้นว่า กรณีดังกล่าวได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายทหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของพลทหารคนดังกล่าวแล้ว ส่วนพลทหารที่เลี้ยงไก่ปัจจุบันได้ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่กองร้อยโดยไม่มีการลงโทษแต่อย่างใดนั้น

การกระทำดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่เชื่อว่าจะได้มีการลงโทษนายทหารดังกล่าว เหมาะสมตามความผิดจริง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ประกอบมาตรา 15 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2551 เพราะการพลิกลิ้นของโฆษก ทบ. เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า อาจมีการให้ความช่วยเหลือนายทหารคนดังกล่าว และเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่องดังกล่าวก็จะเงียบหายไปเอง และไม่สามารถนำไปสู่การปฏิรูปกองทัพได้ โดยเฉพาะอาจยังคงมีการนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้นายทหารระดับสูงในบ้านพักส่วนตัวต่อไปได้อีก

ดังนั้นสมาคมฯ จึงจำต้องนำความมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอแนะมาตรการป้องกันไม่ให้มีทหารรับใช้ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นคนรับใช้ครอบครัวนายทหารอีกต่อไป เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป