รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ให้ความเห็นถึงกรณีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย โดยระบุว่า “แสงสว่างจากถ้ำหลวง
ปรากฏการณ์ถ้ำหลวงสะท้อนภาพจิตใจที่งดงามของมนุษย์อย่างแท้จริง การเสียสละของบรรดาเหล่าวีรบุรุษและสตรีผู้ร่วมกันทำงานที่ยากเย็นแสนเข็ญและเสี่ยงต่อชีวิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภยันตราย โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนเป็นจิตใจอันประเสริฐยิ่งนัก
พลังของจิตใจที่งดงาม และการกระทำที่เสียสละของพวกเขา จะแผ่ขยายออกไปทั่วทุกมุมโลก และจะสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของผู้คนอื่นๆจำนวนมหาศาล ซึ่งจะทำให้ระดับคุณธรรมโดยรวมของโลกสูงขึ้น และทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นมากทีเดียว
การร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ กระทำในนามมนุษยชาติโดยแท้ ไม่มีกำแพงของประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสิ่งอื่นใดมาเป็นอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้
ความหวังของการทำให้อุดมคติแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างความเอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กลายเป็นความจริงขึ้นมา ศรัทธาต่อมนุษย์ได้รับการฟื้นฟูและจักแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
หวังว่านักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจไทยที่ยังมีจิตใจและการกระทำที่มุ่งแก่ผลประโยชน์ของตนเอง เป็นหลักจะได้รับกระแสพลังของความดีงามในครั้งนี้ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะจิตใหม่ และเปลี่ยนการกระทำใหม่โดยยึดถือการเสียสละต่อมนุษย์และสังคมเป็นหลัก
หากนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจไทย ทั้งมวลกลายเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเสียสละเพื่อประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ประเทศไทยก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก ดุจสวรรค์บนดินทีเดียว
ที่น่าจะเริ่มทำได้เลยคือ การเสียสละโดยการลดเงินเดือน หรืออย่างน้อยไม่ขึ้นเงินเดือนของบรรดา รัฐมนตรี สนช. และกรรมการองค์การอิสระทั้งหลาย และการลดการเอารัดเอาเปรียบและเอากำไรน้อยลงของนายทุนต่อผู้บริโภค ผู้ใช้แรงงาน และเกษตรกรครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แสงสว่างแห่งการเสียสละของผู้คนที่ทำงานช่วยเหลือเด็กออกจากถ้ำหลวง จะช่วยขับไล่ความมืดในจิตใจของผู้อยู่นอกถ้ำบางคน พบกับความสว่างเสียที”

แสงสว่างจากถ้ำหลวงปรากฏการณ์ถ้ำหลวงสะท้อนภาพจิตใจที่งดงามของมนุษย์อย่างแท้จริง …

โพสต์โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018