นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า “#คดีคนอยากเลือกตั้ง

อัยการศาลแขวงดุสิตฟ้องประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามหลักการสิทธิทางการเมืองของพลเมือง แต่กลับตกเป็นจำเลยในคดีหมายเลดำที่ อ.808/2561 รวมจำนวน 41 คน และ คดีหมายเลขดำที่ อ1229/2561 รวมจำนวน 44 คน

โดยวันนี้(12 ก.ค. 61) เวลา 9:00 น.ศาลนัดพร้อมและสอบคำให้การจำเลยทั้งสองคดี แต่เนื่องจากอัยการแถลงอยู่ระหว่างขออนุญาตอัยการสูงสุด ฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มอีก 1 คน จึงต้องรอการพิจารณาอนุญาตจากอัยการสูงสุด เพื่อประโยชน์การพิจารณาคดีไปในคราวเดียวกัน

#อัยการสูงสุด หากพิจารณาระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แล้ว

คดีคนอยากเลือกตั้งจะกี่คดีก็ตาม อัยการสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจเต็มตามกฎหมาย

#หากมีความกล้าและคำนึงถึงความผาสุกของประเทศและเข้าใจได้ว่าประชาชนที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดี ต่างแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพที่อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดหรือลักษณะความร้ายแรงของการกระทำความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดแล้ว โดยหลักการและเจตนารมณ์ที่นักกฎหมายทั่วไปย่อมเห็นว่า คดีนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมิได้เป็นความผิดร้ายแรง จึงควรมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องได้

#คดีนี้จึงอาจเป็นปฐมบทพิสูจน์ตัวตนของตำแหน่งอัยการสูงสุดในยุคนี้.

#อย่ากระพริบตา

#คดีคนอยากเลือกตั้ง …

โพสต์โดย วิญญัติ ชาติมนตรี เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018