“รมว.ทวี-ผู้ช่วยฯหลวง” ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดภาคใต้!!

706

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. และ ป.ป.ส.

วันนี้ (9 ธันวาคม 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของศาสนา การพัฒนา และชุมชนพหุวัฒนธรรม ปี 2567 โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองแม่ทัพภาคที่ 4 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อง (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ที่กำกับดูแลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินว่ารัฐบาลมีความจริงจังและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา และทำให้ปริมาณการค้ายาเสพติดจะต้องลดลงและหมดไป พร้อมทั้งลดจำนวนผู้เสพผู้ใช้ ตลอดจนจำนวนผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป แต่ยังมีพืชบางชนิดเช่น ใบกระท่อมและกัญชาที่เป็นวาระทางกฎหมาย ซึ่งในส่วนของใบกระท่อม ที่จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและเคร่งครัด ดังนั้นปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปโดยเร็ว

ขณะที่ ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดเดินต่อไปยังมัสยิดหลักเขต (มัสยิดการุลนาอีม) หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกลุ่มที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด ในพื้นที่ต่อไป ก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่ตำบลบาลาเฮาะ อำเภอปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานบำบัดเอกซน บ้านแสนสุข

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์