พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความคืบหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาการจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำ ขอให้กทม. ติดตามและประสานการทำงานร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเมินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือคืนผิวจราจรถนนสายหลักทั้ง 5 สายที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร โดยขอให้กันพื้นที่ไว้เท่าที่จำเป็นและให้คำนึงถึงความปลอดภัย กระทบการจราจรน้อยที่สุด สำหรับพื้นที่ที่คืนมา ขอให้ปรับผิวและจัดทำช่องจราจร เปิดจุดกลับรถให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความคล่องตัวการจราจรในภาพรวม ขณะเดียวกัน ขอให้เร่งสำรวจและซ่อมปรับผิวการจราจรที่ชำรุด หรือ เป็นปัญหาของอุบัติเหตุในภาพรวม จากการเสียการทรงตัวและการชะลอตัวของรถ เช่น บริเวณตอม่อทางด่วน ท่อระบายนำ้กลางถนน จุดตัดทางรถไฟ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ กทม.เตรียมการให้พร้อมรับมือกับน้ำท่วมในฤดูฝน โดยวางแผนเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด ปิดช่องว่างและข้อจำกัดที่เป็นปัญหาของนำ้ท่วมขังในพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหา พร้อมกับสั่งการให้ตำรวจ ต้องลงมาช่วยกันดูแลปัญหาและอำนวยการจราจรในพื้นที่เมื่อน้ำท่วมขัง โดยย้ำว่า “วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ” การแก้ปัญหาจราจรเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่าน “ศูนย์ควบคุมสั่งการและแก้ไขปัญหาจราจร”โดยเฉพาะการสร้างวินัยจราจร ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นมาตรการทางกฎหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการรณรงค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันต้องมีการประเมินผลเปรียบเทียบและปรับแผนตามระยะเวลา ควบคู่กับการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องกันไป