สำนักงานศาลยุติธรรม – กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ข้อพิพาทจบเร็ว ไร้กังวลประวัติคดี ไม่มีค่าธรรมเนียมศาล

549


 วันนี้ (17 พ.ย.2566) เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือการส่งเสริมให้ผู้ที่มีกรณีพิพาท นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ซึ่งเป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี โดยคู่กรณีไม่มีสถานะเป็นโจทก์,จำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาล ใช้เวลาในการดำเนินการไกล่เกลี่ยเร็วกว่าการถูกฟ้องคดีต่อศาล เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้พูดคุยกัน ทำให้ข้อพิพาทยุติลงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี อันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชน และการดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าธรรมเนียมศาล เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ทั้งสองหน่วยงานต่างมุ่งหวังให้เป็นทางเลือกที่สำคัญในการระงับข้อพิพาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์