นักวิจัยไทยคว้ากว่า80 รางวัลที่กรุงโซล

408

ทีมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยสุดว้าว…โกยกว่า 80 รางวัลจากเวที “Seoul International Invention Fair 2023” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 4 พ.ย. ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สร้างความภูมิใจให้กับประเทศ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความขอบคุณ Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในฐานะหน่วยงานผู้จัดงานที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่และประสบผลสำเร็จด้วยดี เป็นเวทีแห่งการสร้างเครือข่ายในทางธุรกิจ การสร้างการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยในปีนี้มีนักประดิษฐ์ไทยเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมาก วช.ในฐานะExclusive Agency ของประเทศไทย ในการกลั่นกรองผลงานเข้าสู่เวทีการประกวด พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที SIIF ในเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ประกอบด้วย

Grand Prize 1 ผลงาน
Wipo 1 ผลงาน
KIPA Special Prize 1 ผลงาน
เหรียญทอง 38 ผลงาน
เหรียญเงิน 19 ผลงาน
เหรียญทองแดง 21 ผลงาน พร้อม Special Prize อีกเป็นจำนวนมากจากประเทศต่างๆ

โดย ผอ.วช. ได้กล่าวขอบคุณนักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง การสร้างโอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับ 28 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที “Seoul International Invention Fair 2023” ได้แก่

(1)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2)​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(4)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(5)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(6)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(7)ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(8)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(9)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(10) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
(11) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
(12) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
(13) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(14)โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
(15) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
(16) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
(17)โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
(18) โรงเรียนกำเนิดวิทย์
(19)สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
(20)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(21) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(22) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(23) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
(24)บริษัท จินดาเมดิคอล จำกัด
(25)บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด
(26) บริษัท ทีเอชบี โกลบอล จำกัด
(27) บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
(28)สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว