กองทัพบก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

362

กองทัพบก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2566 ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดบริจาคปัจจัย 7,492,334 บาท

วันนี้ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 13.00 น. ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ประจำปี 2566 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างวัดวชิรธรรมาราม โดยมียอดบริจาคปัจจัย 7,492,334 บาท

โอกาสนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบกแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้สักการะ และถวายผ้าห่มพระพุทธเมตตาเสนานาถ ณ วิหารพระพุทธเมตตาเสนานาถภายในวัดวชิรธรรมาราม ซึ่งพระพุทธเมตตาเสนานาถเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและเป็นที่พึ่งแก่เหล่าทหาร”

วัดวชิรธรรมาราม เป็นวัดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัดบวรนิเวศวิหาร และมูลนิธิพระเทวราชพระโพธิสัตว์ ภายในพื้นที่โครงการพุทธอุทยานมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยปัจจุบัน พระวชิรกิจวิมล (สมชาย อภิชโย ป.ธ.5) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

กองทัพบก ได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยโรงพยาบาลค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 นับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ใกล้วัดและพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่อื่นๆต่างร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จักนำไปสมทบทุนในการจัดสร้างวัดวชิรธรรมาราม นอกจากนี้ยังเป็นทุนในการทำนุบำรุงพระอารามตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์