“ปศุสัตว์สมุทรสาคร”นำทีมบุกตรวจห้องเย็นซุกเนื้อหมูสงสัยลักลอบนำเข้ากว่า 1แสนกก.

175

ปศุสัตว์สมุทรสาครร่วมประมง กอ.รมน. ตำรวจ และฝ่ายปกครอง บุกตรวจห้องเย็น ซุกเนื้อและชิ้นส่วนหมู สงสัยลักลอบนำเข้า ล็อตใหญ่กว่า 1 แสนกิโลกรัม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายกำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง กรมปศุสัตว์จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศโดยในช่วงเย็นวันที่ 1 พ.ย. ได้รับรายงานจาก น.สพ.สาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จ.สมุทรสาครว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรสาคร พบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าจากประเทศบราซิลเป็นจำนวนมาก จึงได้ยึดอายัดสินค้าและล็อคประตูห้องเย็นไว้

กระทั่งเมื่อช่วงเช้าสำนักงานปศุสัตว์จ.สมุทรสาคร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี สำนักงานประมงจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สมุทรสาคร ประมงจังหวัด ฝ่ายปกครอง และตำรวจ เข้าตรวจสอบห้องเย็นดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง พบซากสุกร ประกอบด้วย เนื้อ หนัง เครื่องใน ขาหมู 126,600 กิโลกรัม และซากสัตว์ปีก (ปีกไก่) 480 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 127,080 กิโลกรัม โดยผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และยึดอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ

น.สพ.สมชวน กล่าวต่อว่า จากการที่ผู้ประกอบการไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดง จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 31 ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางทุกครั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกอายัดซากไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้

สำหรับห้องเย็นที่รับฝากสินค้าเหล่านี้ กรมปศุสัตว์จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยแจ้งผ่าน call center 063-225-6888 หรือแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว