ปปง.เปิดศูนย์ AOC1441 รับเรื่องร้องเรียน 24 ชม.ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้!!

143

สำนักงาน ปปง. จับมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เปิดศูนย์ AOC1441 รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลข 1441 รวมกว่า 80 คู่สาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (โฆษกประจำสำนักงาน ปปง.) กล่าวว่าตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รวมทั้งการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายเพื่อเยียวยาความเดือดร้อน นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. สมาคมธนาคารไทย รวมทั้งสำนักงาน ปปง. ได้ประสานความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์ Anti-Online Scam Operation หรือศูนย์ AOC ขึ้น โดยสำนักงาน ปปง.ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประจำศูนย์ AOC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน ที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์แบบ One Stop Service ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขสายด่วน 1441 ซึ่งมีช่องทางให้ติดต่อในเบื้องต้นจำนวนกว่า 80 คู่สาย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการแจ้งความออนไลน์หรือต้องการให้อายัดบัญชีในทันที ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการกับบัญชีม้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงขยายผลดำเนินการกับทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและซิมผี พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามทรัพย์สินนำมาคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากอาชญากรรมออนไลน์และลดปัญหาบัญชีม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับศูนย์ AOC1441 จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้เสียหายสามารถโทรร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน AOC1441 ตลอด 24 ชั่วโมง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์