กองทัพบกร่วมกับชุมชนเปิด”ศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู”

261

วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) เวลา 13.00 น. กองทัพบก ร่วมกับ ชุมชนบางลำพูเปิดศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู ซึ่งก่อตั้งโดยประชาคมบางลำพูและชมรมเกสรบางลำพู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของชุมชนย่านบางลำพู ทั้งด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เป็นต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู(หลังวัดตรีทศเทพ) ถ.ประชาธิปไตย เขตพระนคร กทม. โอกาสนี้ นายศาลนนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน  โดยมี พันเอกหญิง จารุพรรณ ศิรินิรันดร์ รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในนามของกองทัพบก นางอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู  นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู/ประธานวิสาหกิจชุมชน เสน่ห์ย่านบางลำพู นางแก้วใจ เนตรรางกูร เจ้าของสถานที่ที่มอบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และกลุ่มไกด์เด็กบางลำพูร่วมในพิธี

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์