ปลัดมท.สั่งการผู้ว่าฯคุยญาติขอให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล!!

742


ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อสาธารณชนและลงพื้นที่ไปพบครอบครัวคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล วิงวอนให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

วันนี้ (29 ต.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีแถลงการณ์เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล – กาซา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเร่งประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอล โดยขอวิงวอนให้พี่น้องแรงงานไทยได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต ซึ่งรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยหากครอบครัวต้องการให้ช่วยติดต่อประสานเรื่องการเดินทางกลับ ก็ให้ญาติได้ทำการแจ้งมายังอำเภอหรือจังหวัดได้ เพื่อจะได้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ต่อไป

“ตนได้ลงนามในโทรสารด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้แจ้งไปยังข้าราชการทุกกระทรวง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อาสาสมัคร และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและชี้แจงต่อครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอลด้วยตนเอง และใช้ช่องทางหอกระจายข่าว หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ทุกรูปแบบ ขอให้ผู้ไปทำงานในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ พร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่าง ๆ ให้กับคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลอย่างเต็มที่ โดยครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 1567 เพื่อประสานงานให้กับญาติของตนเอง และผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่โรงแรม David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501 หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พักพิง 050-443 8094, 053-557-4115 หมายเลยโทรศัพท์สถานทูตฯ 055-271 2201, 053-254 2826, 054-636 8150 เพื่อประสานงานในการกลับประเทศได้ ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้ไปทำงานในอิสราเอลให้ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าว วิทยุ หรือสื่อสาธารณะของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานผลการดำเนินงานทุกวัน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์