“ทบ.”น้อมรำลึกครบรอบ 113 ปี วันสวรรคต”ร.5”

401

กองทัพบกจัดงานน้อมรำลึกครบรอบ 113 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา  08.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพร้อมด้วย คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ 113 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีเหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก กำลังพล ชุมชนเขตพระนคร และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตั้งภายในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าร่วม  พิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นจึงได้ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ หน่วยทหารทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณควบคู่กับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณริมเส้นทางรถไฟสามเสนตั้งแต่สถานีรถไฟสามเสน – แยกประดิพัทธ์ด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2396 ตรงกับ เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม 2453) รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จนทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” คือเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส และยกเลิกระบบไพร่ นับเป็นที่มาของการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย ทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารรับใช้ชาติอย่างทรงเกียรติ

กองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุดที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในวาระคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์