ผบ.ตร.นำวางพานพุ่ม น้อมรำลึก “สมเด็จย่า” ในโอกาสวันพระราชสมภพ ครบรอบปีที่ 123

3747


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ( 21 ตุลาคม ) ครบรอบปีที่ 123 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองบัยชาการตำรวจตระเวนขายแดน และอดีตผู้บังคับบับบัญชาฯ


.
ในโอกาสนี้ พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
จากนั้น พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีข้าราชการตำรวจ อดีตผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้านตำรวจ หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจและปวงชนชาวไทย
.


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมทั่วราชอาณาจักร เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ทรงจัดตั้งมูลนิธิหรืออุปถัมภ์หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
.
พระราชกรณียกิจอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อเหล่าข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำและกองบินตำรวจซึ่งได้ถวายงานด้านต่างๆแด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด พระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัยที่ทรงเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตองอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายงานต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยเป็นล้นพ้น ทรงหยั่งถึงจิตใจ ความนึกคิดของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ทรงห่วงใยเหล่าตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อันโดดเดี่ยวห่างไกลคมนาคม ทรงถือเป็นพระราชภารกิจที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยังความปลาบปลื้มใจและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นติดตรึงใจเหล่าข้าราชการตำรวจตลอดมา


.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แม้”สมเด็จย่า” จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณ ยังสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กาล

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์