สายบุญ.!!!”อดีตผบ.เด่นพร้อมภริยา”กราบพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

3423

“พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ พร้อมภริยา”กราบ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล  เพื่อเป็นการรำลึกบูชาคุณของ”ที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ – คุณสุมนา กิตติประภัสร์ ภริยา เข้ากราบ พระอาจารย์โสภา สมโณ เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมวังเขาเขียว พร้อมทั้งสักการะ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 -2560 ในปีเดียวกับที่หลวงตามหาบัวได้อนุปาทิเสสนิพพาน เพื่อเป็นการรำลึกบูชาคุณของหลวงตามหาบัว และเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์