ผบ.ทบ.ลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีตรวจเยี่ยมกำลังพลชายแดน

366

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี เยี่ยมกำลังพลพร้อมประสานส่วนราชการด้านความมั่นคงชายแดน


     ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนพื้นที่กองกำลังสุรนารี ใน จ.บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ


 
     ในการตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในฐานปฏิบัติการ และจุดตรวจการณ์ตามแนวชายแดน อีกทั้งยังได้ใช้โอกาสนี้พบปะหารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อประสานการปฏิบัติในงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงการบูรณาการด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


    
     โดยในวันที่ 19 ตุลาคม 2566  คณะผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ที่กองร้อยทหารพรานที่ 2604 และจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ณ จุดตรวจปราสาทตาเมือน, ปราสาทตาควาย จุดตรวจจอมใจ และจุดตรวจสามแยก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังป้องกันชายแดน ณ ค่ายฝึกพิชิตศึก อ.พนมดงรัก    


     สำหรับในวันนี้ 20 ตุลาคม 2566  คณะผู้บัญชาการทหารบก ภายหลังจากตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการฟ้าลั่น และจุดตรวจการณ์ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ, จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และรับฟังการบรรยายสรุป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักชลประทานที่ 7 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี จากนั้นคณะผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเพื่อฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ


   
     กองกำลังสุรนารี เป็นหนึ่งในกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก รับผิดชอบเขต 5 จังหวัด ได้แก่อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งประเทศลาวและกัมพูชา ในปีที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ประเภทยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด จับกุมการลักลอบเข้าเมือง ๑๒๗ ครั้ง ผู้กระทำความผิด 1,179  ราย รวมถึงป้องกัน การกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนต่างๆ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วยและกำลังพลของกองกำลังสุรนารีทุกนาย ที่มีความมุ่งมั่น เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงหลักของประเทศ ในการปกป้องอธิปไตย ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนรวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในอุดมการณ์และภาระหน้าที่ของกองทัพบกในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์