ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งคดี”วีระ”ฟ้อง ป.ป.ช. ให้เปิดข้อมูลนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม”ไม่ครบ

3172

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม (เวลา 10.30 ) ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีที่มีผู้อื่นขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นคำขอ
เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงาน ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในคดีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อนของ พล.อ.ประวิตร ได้แก่

1.รายงานและสำนวนการตรวจสอบ การไต่สวน และการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การไต่สวน และการไต่สวนเบื้องต้น กรณีดังกล่าว


2.ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
3.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 333/2562 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

#Thaitabloid

#สำนักข่าวออนไลน์

#ไทยแทบลอยด์