“สส.รังสิมันต์” จี้ ผบ.ตร.เอาผิด12ตำรวจ ผิดวินัยปมถอนหมายจับ “สว.ทรงเอ”

5045

วันที่ 20 ต.ค.66 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้โพสต์หนังสือตอบกลับจาก จตช.หลังร้องเรียนกรณี การถอดถอนหมายจับนายอุปกิต ปาจรียางกูร หรือ สว. ทรงเอ และข้อความระบุว่า

“ผมเพิ่งได้รับหนังสือจากจเรตำรวจแห่งชาติหลังจากเคยให้ถ้อยคำเพื่อร้องเรียนและติดตามกรณีการถอดถอนหมายจับนายอุปกิต ปาจรียางกูร หรือ ส.ว. ทรงเอ ปรากฏว่าผมได้รับหนังสือตอบกลับจากทางจเรตำรวจแห่งชาติแล้ว คณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมติเอกฉันท์ว่ามีข้าราชการตำรวจจำนวน 12 นายสงสัยว่ากระทำผิดวินัย และได้มีการทำหนังสือไปถึงผบ.ตร. ให้ทราบแล้ว

เท่าที่ผมทราบในรายละเอียดความผิดดังกล่าวอาจจะไปถึงกระทำผิดวินัยร้ายแรงได้เนื่องจากเป็นการปฎิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย อย่างไรก็ตามแม้เรื่องจะแดงถึงขนาดนี้ก็ทราบว่า มีตำรวจระดับสูงหลายคนพยายามวิ่งเต้นให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบกระทำผิดวินัยหลังจากผ่านการแต่งตั้งรอบนี้ไปก่อน เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้น ตำแหน่งสูงขึ้นก่อน

ผบ.ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ท่านได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการทางวินัย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยครับ หวังว่าจะเห็นผลการปฏิบัติงานของท่านด้วยความรวดเร็วครับ”

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะนั้น ได้มีหนังสือถึง นายรังสิมันต์ โรม ลงวันที่ 28 ก.ย.66 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ความว่า ตามที่ท่านได้เข้าให้ถ้อยคำเพื่อร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ที่ 4/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม2566 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ปรากฎอยู่ในหนังสือของ พ.ต.ท.มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ ที่ได้ทำขึ้นเพื่อชี้แจงต่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้ขอให้คณะกรรมการทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด รวมทั้งขอให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและประชุมปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้าราชการตำรวจ จำนวน12นาย กรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย เห็นควรดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจดังกล่าวตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ต่อไป

ทั้งนี้ ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ต่อไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ที่ 0001(จตช)/374 ลงวันที่ 20 กันยายน2566

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์