มท.ภ.1จัดกิจกรรมน้อมรำลึก”วันนวมินทรมหาราช”

1576

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม


     วันนี้ (18  ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1  ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13  ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”

     เนื่องจากปัจจุบันเป็นห้วงฤดูฝน และสถานการณ์การระบายน้ำพบปัญหาการอุดตัน อันเกิดจากสิ่งปฏิกูล อุดตันทางระบายน้ำ ซึ่งคลองเปรม และคลองลาดพร้าว เป็นโครงการต้นแบบการจัดระเบียบความสะอาดบ้านเรือน จึงได้นำกำลังพลจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จิตอาสาพระราชทาน รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยริมคลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อกำจัดสิ่งอุดตันทางระบายน้ำในครั้งนี้

     กิจกรรมสำคัญที่ได้ร่วมดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดบางบัว เขตบางเขน กทม. กิจกรรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งคลอง ไม่ทิ้งขยะ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง และกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะตามแม่น้ำลำคลอง เส้นทาง คลองลาดพร้าว – คลองบางบัว – คลองเปรมประชากร รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพคลองให้สะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตลอด 2  ฝั่งคลองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อให้กำลังใจ และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนประชาร่วมใจ โดยรอบวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กทม.

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์