“ผบ.ตร.”ลงนามแต่งตั้งตำรวจรถไฟที่ถูกยุบ ไปสังกัดหน่วยต่างๆใน บช.ก.

5443

“ผบ.ตร.”ลงนามแต่งตำรวจรถไฟที่ถูกยุบ ไปสังกัดหน่วยต่างๆใน บช.ก.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ที่ 575 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจรถไฟ ที่มีประกาศยุบหน่วยให้ ไปดำรงตำแหน่ง ต่างๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)มีรายชื่อดังนี้ ดังนี้

คลิกอ่านรายชื่อได้ที่นี่่

https://me-qr.com/TOezOg4N