รมว.ยธ.ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 19 ยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติด ให้เป็นวาระนานาชาติ

171

(วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566) ณ จังหวัดกระบี่ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ประชุมทวิภาคไทย-ลาว เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 19 โดยมี พลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ และหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สปป.ลาว พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พันเอก อินปง จันทะวงสา เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว คณะผู้บริหารจากไทยและ สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุม

ภายหลังการประชุมทางคณะรัฐมนตรี ร่วมกันแถลงข่าวว่า โดยประกาศเจตนารมณ์ว่าทั้งสองประเทศ ไทย- ลาว พร้อมจับมือยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติด ให้เป็นวาระนานาชาติ เนื่องจากประเทศไทยและประเทศลาว ต่างประสบปัญหายาเสพติดเช่นกันซึ่งสร้างความไม่สงบให้ทั้งสองประเทศ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “ทั่วโลกต่างประสบปัญหายาเสพติดเหมือน โดยปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง และการแก้ปัญหาไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงลำพัง เราจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ และวันนี้เราได้รับข้อมูลตรงกันว่า ยาเสพติดไม่มีการผลิตในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับประเทศลาว เราจึงเป็นหัวอกเดียวกัน การร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดที่ต้นทางคือการลดศักยภาพแหล่งผลิตจึงเป็นเป้าหมายที่เราต้องร่วมมือกัน ”

โดยการประชุมมีประเด็นที่สำคัญในการร่วมมือกันให้ความสำคัญกับการเข้มงวดตรวจสอบ และสกัดกั้น เคมีภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายการนำไปใช้ผลิตยาเสพติด เช่น โซเดียมไซยาไนด์ เบนซิลคลอไรด์ เบนซิลไซยาไนด์ โพรพิโอนิลคลอไรด์ สารอะนิลีน การเพิ่มการเฝ้าระวังเส้นทางขนส่งจากแหล่งผลิตตามตะเข็บชายแดน ซึ่งประเทศไทยและ สปป.ลาว จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าว และจะมีการประชุมระหว่างประเทศเป็นทางการ ทุก 3 เดือน

ไทยยังได้ประกาศการสนับสนุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับกับเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศ ในด้านการ ตรวจสอบธุรกรรมของนักค้ายาเสพติด การยึดทรัพย์ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยยินดีให้ใช้วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) จ.เชียงราย เป็นสถานที่ในการศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงสนับสนุนการสร้างเตาเผาทำลายยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่ปลอดภัย ณ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งไทยและ สปป.ลาว

ด้านพลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ และหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ที่ได้รับความไว้วางใจให้ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่ง ราชอาณาจักรไทย และขอยืนยันว่าทา สปป.ลาว มีความยินดีร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดกับทางการไทยอย่างเต็มที่

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์