ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยระบุในตอนหนึ่งว่า สำหรับการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ คำว่าท้องถิ่นก็หมายถึง อปท. มีประกอบไปด้วยทั้ง อบจ. เทศบาลอบต. ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สำหรับภูมิภาคนั้น จากการบริหารราชการแผ่นดิน จะมีส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ก็ให้เข้าใจด้วย ส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุดก็คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่นั้น ประกอบไปด้วยทั้งตนเอง และคณะรัฐมนตรี แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็ลงไปเพื่อจะพบปะพี่น้องประชาชน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งให้ทุกกระทรวงได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้วย เพิ่มการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการต่างๆ ทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำลงไปใหม่ พร้อมทั้งให้เข้าใจถึงกฎหมายใหม่ๆ เพื่อเขาจะได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทุกคนเท่าที่ผมเห็นก็พยายามตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ อาจจะมีบกพร่องอยู่บ้าง ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้มีการปรับแก้ให้ตรงความต้องการของประชาชน ข้าราชการก็ต้องเสียสละ ต้องอดทน ในการพูดคุย แล้วก็เตรียมความรู้ของตัวเองให้พร้อม ผมเองนั้นไม่ต้องการทำงาน เพียงแค่คิดนโยบาย แล้วนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างอย่างที่เขาว่ากันนะครับ

“เมื่อเราคิดโครงการมาแล้ว ลงพื้นที่ไม่ทั่วถึงก็พัฒนายาก ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้น เพราะว่าอาจจะไปลงในพื้นที่ของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป พื้นที่ฝ่ายค้านไม่ได้ หรือได้น้อย เพราะฉะนั้น เราได้มีการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณไปสู่ภาค ไปสู่กลุ่มจังหวัด ไปสู่จังหวัด แล้วก็ท้องถิ่น ทั้งหมดคืองบประมาณที่ต้องมาเสริมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่มุ่งหวังเพียงแค่ทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว