ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียก กรธ. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าหารือต่อประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการเลือกตั้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 13 มิ.ย. ว่า ประเด็นที่จะหารือนั้น ตนทราบเพียงเบื้องต้น แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งวาระการประชุม ส่วน กรธ. จะส่งใครไปร่วมประชุมนั้น ตนขอหารือกับ กรธ. ก่อน

นายมีชัย ยังกล่าวถึงขั้นตอนของการกำหนดวันเลือกตั้งว่า ต้องให้ กกต. ชี้แจงเพราะถือเป็นผู้ชำนาญการ ที่จะมีรายละเอียด และไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาลกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หลังกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาทิ การแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงขั้นตอนที่พรรคการเมืองต้องจัดตั้งสาขา และกำหนดให้ทำเลือกตั้งขั้นต้น หรือ ไพรมารี่โหวต เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ผู้สื่อข่าวถามว่า กกต. เคยชี้แจงเกี่ยวกับเวลาทำงาน ทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องใช้เวลา 60 วันนับจากวันที่กฎหมายว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. มีผลบังคับใช้ จะมีผลกระทบต่อการเตรียมเลือกตั้งของพรรคหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า กกต. สามารถร่นระยะเวลาดังกล่าวได้ และใช้ช่วงที่รอการบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  จำนวน 90 วัน เตรียมความพร้อมไว้ได้ ทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งเบื้องต้น

“ผมเข้าใจว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งรอบใหม่ จะไม่ทำให้เขตเลือกตั้งที่เคยบังคับใช้เปลี่ยนแปลงมากนัก และหากสอบถาม กกต. เชิงลึกเขาอาจบอกข้อมูลและการเตรียมงานได้ และอาจใช้เวลาไม่มาก” ประธาน กรธ. กล่าว

เมื่อถามว่ากรณีของพรรคการเมืองที่ต้องการให้คสช. ปลดล็อคคำสั่งห้ามทำกิจกรรมการเมือง เพื่อจะได้หาสมาชิกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไพรมารี่โหวตให้กับประชาชนและผู้ที่จะลงเลือกตั้ง นายมีชัย กล่าวว่า ประเด็นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พรรคการเมืองสามารถทำได้ ผ่านการส่งเอกสารและใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารไปยังประชาชนได้

“ที่คนเขาออกมาว่าต้องเร่งเลือกตั้งให้เร็วๆ ผมไม่ทราบว่าเขาคิดถึงคนที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เพราะยังมีขั้นตอนและการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาตามกฎหมายกำหนดไว้ แม้บทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายส.ส.ที่กำหนดให้ทำไพรมารี่โหวต แต่เขาผ่อนปรนให้ไพรมารี่โหวตคราวแรกสามารถทำได้ทีเดียวในจังหวัดที่จะส่งผู้สมัครส.ส. ไม่ต้องทำเป็นรายเขตก็ได้ ดังนั้นอาจไม่ต้องรอให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเสร็จก็ได้” นายมีชัย กล่าว